CHs "z Lipé Moravia" Markéta Matoušková  tel. 606 70 99 88  email: zlipe@volny.cz

 

Čeští psi na BSZS 2012 v Ulmu           


Letošního roku byla Světová výstava vítězů opět typická zvyšující se účastí i úspěšností zahraničních chovatelů a jejich psů. 40% přihlášených na BSZS bylo ze zahraničí a nebylo snad rozhodčího, který by tuto informaci při závěrečném shodnocení své třídy nezdůraznil. Bohužel oproti světovému trendu se účast českých vystavovatelů snížila. Také škoda, že jsme letos jsme neměli žádného zastupce z českého chovu v třídách pracovních fen a psů.          

Ale začněme od začátku:

V třídách mladých jsme v tomto roce měli zástupce pouze ve třídě mladých psů - Yimmyho Provocativo (majitelky a chovatelky Barbory Zahradníkové). Yimmy je synem  VA1 z rakouské hlavní výstavy Urba v. Leithawald a Chocolate Geishi Provocativo.  Tento pejs nastupoval v konkurenci 147 mladých psů. V této třídě 125 psů obdrželo známku SG. Yimmy se v této konkurenci umístil na 84. místě. Vítězem se stal mladý pejsek ze srbského chovu Tyson Fixfrutta. Tento syn Vegase du Haut Mansard vynikal především svou suchostí, přesto oproti dalším za ním umístěným psům působil méně výratzně a to především v samčím typu. Také druhý pejsek v této třídě Yoker v. Pendler pochází z matčiny strany z Vegasovy krve. Yoker je  typickým představitelem svého otce Lennoxe v. Regina Pacis. Na třetím místě  se umístil Kronos v. Nürburgring,  který vyníká  především svou výraznou hlavou a tmavou maskou. Jeho otec Enosch Amasis (Ober Bad Boll) předvedl jedno z nejlepších přezkoušení povahy. Za zmínku také stojí Dastin von Türkenkopf, syn E'U2 de la Petite Laeticia. E'U2 byl v prvním kruhu této třídy zastoupen čtyřmi potomky stejně jako Remo v. Fichtenschlag, Ypson vom Lärchenhein a Fulz di Zinevredo.

 

Dalšího zástupce měl český chov  ve třídě dospívajících psů. V této třídě bylo přihlášeno celkem 168 jedinců, znichž 127 bylo předvedeno na statickém posouzení. Z 99 psů, kteří obdrželi známku velmi dobrou se na pozici SG62 umístil Sandokan z Arnultovic (majitele a chovatele Romana Janaty). Sandokan je jendím z nejlepších synů  Furba v. Kleinen Ranch. Sandokan před BSZS absolvoval tři výstavy u německých rozhodčích. I když účelem tohoto článku není hodnotit jedince umístěné  jednotlivých třídách,  přesto bych ráda upozornila na vítěze Lea v. Zenteiche a to pro jeho mimořádné  kvality, suchost a pevnost nášlapu, imponující typ a zajímavou krevní linii (je veden přes Furba degli Achei, syna Quenna v. Löher Weg a matka přes Yukona v. Bastillie a Hannibala v. Stieglerhof). Leo byl určitě jedním z nejzajímavějších a také nejvíce obdivovaných psů této BSZS. Za zmínku také stojí  úspěch dospívajícího psa ze slovenské chovatelské stanice Fausta Dlhá Roveň (chovatel A. Majsniar), syna výstavně úspěšné Axi Dlhá Roveň (BSZS 2011 V26, BSZS 2009 SG 12) a světového vítěze Rema v. Fichtenschlag. Fausto si vybojoval umístění SG24 s velice pěkným posudkem.  

 

Další zástupkyně českého chovu nastoupily ve třídě dospívajících fen. Do této třídy bylo přihlášeno 227 fen, z nichž předvedeno ke statickému posouzení bylo 153 fen. Z toho 76 fen bylo ze zahraničních chovů. Do prvního kruhu a tedy do nedělního posuzování nejlepšího kruhu této třídy se probojovala Kimba Avax Hof, dcera Arexe v.d. Wilhlemswarte a Dion Avax Hof (dcera Erasma v. Noort). Už samotná účast na nedělním posuzování je pro chovatele a majitele Jiřího Zavadilíka velkým oceněním celoroční práce a určitě si zaslouží gratulaci. Kimba vybojovala umístění SG67 což je vhledem k počtu posouzených zvířat největší úspěch mezi českými vystavovateli.  Na 82. místě se umístila výstavně velice aktivní Bella Mia Imatorino, dcera Sonyho z Lintichu a Ulkany Irluka, z chovatelské stanice pana Aleše Mikety.  Ocenění SG114 získala fena Nocturna z Gilanu – dcera Mira z Arnultovic a Nylly z Gilanu (majiteky Ludmily Neubauerové).

 

Účastnici měl český chov  také ve třídě dlouhosrstých dospívajících fen a to Nyssu z Gilanu majitele  Václava Friebertta,  která se v méně početné konkurenci umístila na 13. místě.

 

Na závěr je  otřeba zmínit úspěch nádherné Wendy vom Piste Trophe, která je v držení pana Ivana Hájka. Wendy obhájila loňské umístění ve VA třídě a obdržela známku VA6. 

 

Úsilí všech zmíněných vystavovatelů si zaslouží obdiv a ocenění. Příští rok se BSZS konná v německém Kasselu.


Autor: Markéta Matoušková